Våra tjänster

Geofysisk flygmätning

Vi kartlägger berggrunden från luften...

 

 

Med våra flygplan mäter vi även det som finns under markytan. På uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, utför vi sedan många år geologisk kartering av Sveriges berggrund. Flygplanets utrustning registrerar bland annat magnetfältets variation, markens elektriska ledningsförmåga och gammastrålningen. Med dessa parametrar får man en bild av berggrunden hundratals meter ner i marken. Flygningarna utförs på 60 meters höjd längs linjer med 200-400 meters mellanrum.

Tillbaka till tjänster... 

 

Wermlandsflyg ©