Våra tjänster

Nukleär beredskap

En viktig resurs i krislägen.

 

 

Genom vårt samarbete med SGU ingår Wermlandsflyg i Sveriges beredskap mot kärntekniska olyckor och terroristhändelser med nukleärt material. Flera av våra flygplan kan med kort varsel mobiliseras för att kartlägga radioaktiva utsläpp och strålningskällor. Vi deltar regelbundet i övningar i Sverige och utomlands.

 

Tillbaka till tjänster...

 

Wermlandsflyg © 2008 • Kontakta oss: Wermlandsflyg, Bergebyvägen 49B, SE-68593 Torsby, Sverige
Tfn: +46-560-126 01, E-post: info [at] wermlandsflyg.se 

www.wermlandsflyg.se