top of page
Home: Welcome

WERMLANDSFLYG

Wermlandsflyg är ett etablerat flygföretag med baser på Torsby flygplats i Värmland och Borlänge flygplats i Dalarna. Vår huvudsakliga verksamhet består av mät- och fotoflygningar.

Wermlandsflyg opererar 4 specialutrustade flygplan med kapacitet att bära ett stort urval av kamerasystem och andra sensorer. Våra flygplan står redo att utföra uppdrag i alla delar av världen.

 

Vi har även en Part-145 flygverkstad för underhåll av våra egna flygplan och luftvärdighetsövervakning/CAMO.

Home: About
FLYGTJÄNSTER
00042-qvRGB.jpg

FLYGFOTO - Avancerade flygtjänster för kunder med högt ställda krav…

Samhällets behov av färsk geografisk information med högre upplösning ökar ständigt. Med en stor och mångsidig flygplansflotta är Wermlandsflyg en stabil leverantör som kan erbjuda flexibla lösningar vid krävande uppdrag. Detta är en nödvändighet för att våra kunder ska få maximalt utbyte av dagens avancerade och dyrbara kamerasystem. Våra flygplan är användbara för fotografering på höjder upp till 28.000 ft (8.500 m).

LZX_Higrez-0215.JPG

NUKLEÄR BEREDSKAP - En viktig resurs i krislägen…

Genom vårt samarbete med SGU ingår Wermlandsflyg i Sveriges beredskap mot kärntekniska olyckor och terroristhändelser med nukleärt material. Flera av våra flygplan kan med kort varsel mobiliseras för att kartlägga radioaktiva utsläpp och strålningskällor. Vi deltar regelbundet i övningar i Sverige och utomlands.

IMG_2370.jpg

FLYGFILMNING - Högkvalitetsfilmning Air-to-Air eller Air-to-Ground...

I samarbete med vår flygfilmningspartner Blue Sky Image AB genomför vi uppdrag för högupplöst filmning med ett gyrostabiliserat filmkamerasystem. Vi kan filma i farter upp till 210 knop (IAS) och uppdragen kan bestå av filmning av allt från landskap till flygplantillverkares testflygningar eller scener i en filmproduktion. Kamerasystemet som kan panorera 360 grader hissas ned genom kamerahålet i golvet när det är dags för filmning och transporteras inne i kabinen under längre transporter till arbetsområdet.

Home: Flygtjänster
LZX_Higrez-0342.JPG

LASERSCANNING - Tredimensionella ytmodeller både över och under vattnet…

För att få en exakt terrängmodell är laserscanning det bästa alternativet. Våra Turbo Commandrar kan utrustas för laserscanning och klarar uppdrag över vatten och land och lämpar sig även väl på låg höjd och i svår terräng.

Vlandsflyg-3530.jpg
Vlandsflyg-3655.jpg
Vlandsflyg-3697.jpg

GEOFYSISK FLYGMÄTNING - Vi kartlägger berggrunden från luften…

Med våra flygplan mäter vi även det som finns under markytan och havsbottnen. På uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, utför vi sedan många år geologisk kartering av Sveriges berggrund. Flygplanets utrustning registrerar bland annat magnetfältets variation, markens elektriska ledningsförmåga och gammastrålningen. Med dessa parametrar får man en bild av berggrunden hundratals meter ner i marken. Flygningarna utförs på 60 meters höjd längs linjer med 200-500 meters mellanrum.

SE-GSS 4.jpg

TAXIFLYG - Passagerare och frakt, flyg enligt din egen tidtabell...

Under de perioder som våra flygplan inte används i andra uppdrag finns det möjlighet att hyra dem för taxiflygningar av passagerare eller frakt. Detta är ofta ett effektivt och ekonomiskt alternativ för affärsresor. Tidtabellen och menyn ombord bestämmer ni själva. Kabinen rymmer sex passagerare i bekväma stolar.

Vi täcker hela norra Europa på några timmar, och förutom de vanliga reguljärflygplatserna finns ett stort antal mindre flygplatser att välja på.
Vi flyger alltid med två erfarna piloter och flygplanen är utrustade för flygning i alla väderförhållanden.

20180917-X-T2-9776-HDR.jpg
20180917-X-T2-9765-HDR.jpg

TEKNISKT UNDERHÅLL - Egen flygverkstad borgar för hög regularitet och korta stillestånd…

Vi har fullt utrustade verkstadshangarer i både Torsby och Borlänge. Våra flygtekniker har lång erfarenhet av att planera underhåll och lösa oförutsedda problem med minsta möjliga stillestånd, vilket är ovärderligt i samband med Aerial-work uppdrag. Vårt reservdelslager är väldimensionerat och när vi saknar någon del har vi ett brett kontaktnät med kvalificerade underleverantörer och korta leveranstider.

20180917-X-T2-9836.jpg
DSC_4164_edited.jpg

UTBILDNING

Genom samarbetspartners så har vi alla tillstånd som krävs för att i egen regi genomföra vidareutbildning av piloter i form av Type Rating och Difference Training.

 

Vi har även möjlighet att hjälpa till med förnyelse (PC) för följande certifikatbehörigheter:

SE piston (land)

TMG

ME piston (land)

Rockwell MET

Home: Historik
Fleet 2.jpg
SJÖFLYG.jpg
FOTOFLYG.jpg

HISTORIK

Vårt ursprung är gamla AB Värmlandsflyg som startades i Karlstad redan 1946. Verksamheten med geofysisk flygmätning påbörjades 1963, då bolaget flyttade till Torsby. När AB Värmlandsflyg avvecklades övergick delar av verksamheten i det nya Wermlandsflyg.

År 2000

Wermlandsflyg grundas av Anders och Lena Öberg. Huvudkontoret ligger i Vägsjöfors i Torsby kommun och verksamheten består av rundflyg med ett sjöflygplan och konsultverksamhet åt flygbolag.

År 2002

Ytterligare två flygplan anskaffas då verksamheten utökas med geologisk flygmätning och snedbildsfotografering. De nya uppdragen utförs huvudsakligen på uppdrag av statliga myndigheter.

 

År 2003

En sjöflygbas etableras i Grövelsjön, varifrån vi flyger turister och gods till fjällfisket i de kringliggande sjöarna.

 

År 2005

Ett av flygplanen byts mot ett tvåmotorigt fotoflygplan med kapacitet för digital kartfotografering och laserscanning. Verksamheten utökas mot den norska marknaden genom ett avtal med Terratec. Under vinterhalvåret har vi nu kapacitet för taxiflygningar i alla väder.

 

År 2006

Ett stort steg tas då verksamheten utökas med fyra turbopropflygplan. Efter övertagande av Air Service i Torsby får Wermlandsflyg även en egen flygverkstad. Sjöflygverksamheten läggs på is för att kunna fokusera på annan utveckling. Ett nytt avtal tecknas för fotoflygning åt Lantmäteriet.

 

År 2007

Företagets huvudkontor flyttas till flygplatsen i Torsby och Air Service byter namn till Wermlandsflyg Maintenance AB. Den nya verksamheten innefattar uppdrag i hela Europa, Mellanöstern och Afrika.

År 2013

Ägarbilden förändras då Stefan Mörck och Torbjörn Olsson förvärvar 60 % av Wermlandsflyg genom ett ägarbolag. Ett nytt avtal tecknas med Sveriges Geologiska Undersökning för geofysiska flygmätningar och nukleär beredskap.

År 2015

Taxiflygtillståndet upphör för att fokusera på kärnområdena inom foto- och mätflyg. Wermlandsflyg Maintenance utökar verksamheten med en verkstad i Gävle och anställer ytterligare personal.

År 2016

En teknikerkurs för Turbo Commander hålls med 9 tekniker från Sverige, Finland och Italien.  Under hösten anställs en ny VD som även arbetar som pilot i företaget.

År 2017

Ett nytt avtal med norska TerraTec träder i kraft och flygplansflottan utökas med en Turbo Commander.

År 2018

Ett nytt avtal tecknas med SGU och ytterligare en Turbo Commander hyrs in under säsongen för att flyga åt Lantmäteriet.

 

År 2019

Ett nytt avtal tecknas med Lantmäteriet som innefattar två Turbo Commander-flygplan. Lantmäteriet och Wermlandsflyg flyttar flygbasen från Gävle till Borlänge efter nedläggning av Gävle Flygplats. Wermlandsflygs båda bolag fusioneras av praktiska och administrativa skäl.

År 2020

Ett nytt tillsvidareavtal tecknas med TerraTec. En ny verksamhetsgren introduceras i samarbete med Blue Sky Image AB för filmning från våra flygplan med gyrostabiliserade kamerasystem.

År 2022

Wermlandsflyg återtar sitt AOC för att möjliggöra taxiflygningar samt ge förutsättningar för framtida utveckling.

SAMARBETSPARTNERS
nedladdning.png
sgu-logotyp-bla-489x202.gif
36e8e6_63c8cdc4a73248e48ed23129144cbdab.
nedladdning (1).png
Header-controltower-logotyp.jpg
Samarbetspartners

VERKSAMHETSTILLSTÅND

Commercial air transport 
EASA Part-CAT
SE.AOC.0051

Continuing airworthiness

EASA Part-CAMO

SE.CAMO.0027

Specialised operations

EASA Part-SPO
SE.DEC.0014-SPO

Aircraft maintenance EASA Part-145 SE.145.0064

KONTAKT

Wermlandsflyg AB

Aktiebolag grundat år 2000

Organisationsnummer 556582-9982


VAT no. SE556582998201

EORI no. SE5565829982

Tillstånd slutanvändning: SE EUS TTA038541


Adress
Bergebyvägen 49B
SE-685 93 Torsby, Sweden

 

Telefon

+46 (0)560-126 01

 

E-post

info@wermlandsflyg.se

Sociala medier

 

  • LinkedIn
  • Facebook

Ledningspersonal
 

VD / CEO
Anders Öberg
Tel: +46 (0)560-68 79 61

anders@wermlandsflyg.se

Flygchef 
Stefan Mörck  
Tel: +46 (0)560-68 79 62

stefan@wermlandsflyg.se
        

Teknisk chef 
Torbjörn Olsson
Tel: +46 (0)560-68 79 63

torbjorn@wermlandsflyg.se

Säkerhets- och kvalitetschef 
Staffan Eriksson
Tel: +46 (0)560-68 79 64

staffan@wermlandsflyg.se

Kontakt
bottom of page