top of page

VÅRA FLYGPLAN

Samtliga flygplan är utrustade med satellitnavigering och autopilot. Våra turbopropflygplan har dessutom väderradar och tryckkabin för högsta komfort och säkerhet samt HF-radio för flygning i havs- och ökenområden.

TWIN COMMANDER 690C/840

IUV3 b.jpg

Turbo Commander är ett legendariskt flygplan, välkänt för sin robusta konstruktion och sina stabila flygegenskaper, något som gör maskinen väl lämpad för att bära kameror, sensorer och mätutrustning.
 

Alla individer är utrustade med kameraglas på 21-25 tums diameter som har specialanpassad antireflexbehandling med hög transmissivitet inom området 1064 nanometer för att möta både de senaste kraven för digitala kameror i storformat (>375 Megapixel) och LIDAR-/lasermätning.

 

Fullt godkända för flygning i isbildningsförhållanden och har kapacitet för LPV(GPS)-inflygningar.

Antal flygplan                       3

Marschfart                            450 km/h

Räckvidd                               2.500 km

Max flyghöjd                        28.000 ft

Max startvikt                         4.683 kg

Motorer                                Honeywell TPE-331-5 och TPE-331-10

Motoreffekt                          2 x 715 Hk

TWIN COMMANDER 500S

Wlandsflyg-3333 B.jpg

Vår Shrike Commander används till geologiska flygmätningar på låg höjd. Fantastisk sikt och stabila flygegenskaper gör den väl lämpad för dessa uppdrag.

Kabinen är helt ombyggd för att bära mätutrustning. Utrustad med Garmin GSR 56 satcom.

Antal flygplan                     1

Marschfart                          290 km/h

Räckvidd                             1.500 km

Max flyghöjd                      10.000 ft

Max startvikt                       3.061 kg

Motorer                               Lycoming IO-540

Motoreffekt                         2 x 290 Hk

bottom of page